Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic

 

Qualificació: TM_2-407_1 - Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic ( Estat ICQP:6 Publicada al DOGC, 07 de febrer de 2013)

Relacionada amb: TMV407_1 - Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico (R.D. 1179/2008, de 11 de julio de 2008)

Nivell de qualificació professional: 1

Àrea professional: Aeronàutica

Família Professional: Transport i manteniment de vehicles

 

Certificat de professionalitat: TM_2-407_1 Operacions Auxiliars de Manteniment Aeronàutic

Durada de la formació: 410 h        Al centre formatiu: 330 h

                                                              Pràctiques a empresa: 80 h

Competència general:

Realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en l'aeronau, complint especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d'un tècnic de nivell superior amb capacitat de certificació.

Unitats de competència:

UC_2-1315-11_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en l'aeronau.

UC_2-1316-11_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en taller d'aeronaus.

Àmbit professional:

Exerceix la seva activitat professional per compte d'altri, en grans, mitjanes i petites empreses aeronàutiques, tant públiques com a privades, de manteniment, operació i explotació d'aeronaus.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Auxiliar de manteniment d'aeronaus en línia.
  • Auxiliar de manteniment d'interiors d'aeronaus.
  • Auxiliar de manteniment d'aeronaus en taller.
  • Auxiliar de rampa.

 

Titulació:

A aquest Certificat de Professionalitat li correspon un Títol oficial expedit pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Suplement EUROPASS als Certificats de Professionalitat

El Suplement Europass és un document informatiu i institucional adjunt a una acreditació oficial de Formació Professional, amb l'objectiu de fomentar la transparència i facilitar la comprensió a tercers, en particular a ocupadors o institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel seu titular.

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA DEL CURS TM_2-407_1 AQUÍ      

 

curs1

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. Si continuas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información